Ako sme robili Zelenú strechu na altánok
1.jpg
V prvom kroku treba vrchnú vrstvu strechy skontrolovať – nesmie obsahovať žiadne ostré hrany, výstupky, atď, ktoré by mohli poškodiť hydroizoláciu.

Na strechu sme umiestnili ako prvú geotextíliu – jej úlohou je ochrana hydroizolačnej vrstvy pred mechanickým poškodením a zabezpečenie bezproblémového vzájomného pohybu materiálov spôsobeného ich rôznou tepelnou rozťažnosťou. Náhradou geotextílie môžu byť napríklad staré koberce.

Druhá vrstva je hydroizolačná fólia (odolná voči prerastaniu korienkov) – najjednoduchšie v jednom kuse (ak z viacerých pásov, tak spoje realizovať podľa návodu výrobcu fólie – najlepšie odbornou firmou).

Presahy hydroizolačnej fólie z každej strany plochy strechy by mali byť také, aby bola drevená konštrukcia strechy chránená voči zatekaniu vody do jej konštrukcie.

Na hydroizoláciu sa umiestnila ďalšia vrstva geotextílie ako mechanická ochrana hydroizolačnej fólie z vrchnej strany.2.jpg

Po všetkých štyroch okrajoch strechy sme poukladali veľké a ťažké kamene – staticky zabezpečujú okraje a všetky ďalšie vrstvy proti zosuvu, takže je dôležité aby spodnou stranou dobre „sedeli“ na podklade. Pokúšali sme sa skladať kamene do seba ako „puzzle“, aby sa zvýšila stabilita. Kamene sa môžu nahradiť starými pálenými tehlami.

Celá vnútorná plocha, okrem asi 20 až 30 centimetrových pásov pri kamennej obrube, sa vysypala riečnym štrkom o hrúbke 3 až 5 cm. Štrk funguje ako drenážna vrstva - zabezpečuje odvod prebytočnej vody.

3.jpg

Na štrkovú vrstvu sa umiestni ďalšia geotextília – má separačnú funkciu (zabránenie splaveniu zeminy do drenážnej štrkovej vrstvy). Presahy tejto geotextílie na všetkých stranách musia byť dostatočne dlhé cca 1 až 1,2 m (budú použité na vytvorenie bočných stabilizačných a filtračných valov).

4.jpg

Do priehlbín, ktoré vznikli medzi vrstvou krajných kameňov a štrkového lôžka sme nasypali drvený kameň (na rozdiel od riečneho štrku vytvorí drvený kameň tvarovo stabilnejšiu formu). Výška vrstvy asi ako bočné kamene.

5.jpg

Okraje geotextílie sa teraz prehnú naspäť cez drvené kamenivo.

Táto vrstva bude fungovať ako stabilizácia okrajov pre substrát (vytvorila sa „vanička“, do ktorej sa umiestni zemina) a chrániť pôdu (zeminu, substrát) pred splavovaním.

6.jpg

Do vzniknutej vaničky sme umiestnili zeminu, ktorá aj zaťažuje prehnuté okraje geotextílie. Na vytvorenie bezúdržbovej extenzívnej strechy sme použili hrúbku substrátu približne 4-7 cm. Jej úroveň môže byť aj nad úrovňou stabilizujúcej vrstvy drveného štrku. Ak farba geotextílie pôsobí rušivo, zakryjeme ju drveným kamenivom. Do zeminy sme vysadili skalničky, rozchodníky, a rozsypali zmes osiva pre extenzívne strechy. Pre potešenie oka sme to dotvorili farbami: červenou (drvené pálené tehly, antuka) a žltou (piesok).

Nakoniec sme odstrihli vytŕčajúce kúsky geotextílie a primerane (pozri predchádzajúci text) orezali okraje hydroizolačnej fólie.

7.jpg


Tento postup a fotografie sú z realizácie zelenej strechy v rámci projektu "Praktické realizácie zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách" Občianskeho Združenia Jablonka - viac informácií na stránke http://www.zahrady.jablonka.org/index.php/o-projekte.html

Tu je zopár fotiek z realizácie:
a.jpgb.jpgc.jpgh.jpgd.jpge.jpgf.jpgg.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License