Záhrady
listy08.jpg

Najintímnejším spojivom medzi nami a prírodou je jedlo.
(Naďa Johanisová, Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem)


Každý osadník (rodina) by mal mať možnosť zariadiť si svoje najbližšie okolie podľa svojich predstáv, pri dodržaní princípov a pravidiel ekosídliska. Pri návrhu záhrad budeme pravdepodobne používať permakultúrne princípy.

Čo je permakultúra?
Permakultúra je dizajnérsky systém pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských sídiel. Samotné slovo je zkratkou nielen pre permanentné poľnohospodárstvo (permanent agriculture), ale tiež pre permanentnú kultúru, pretože žiadna kultúra nemôže trvalo prežiť bez základu, ktorým je trvalo udržateľné a etické využívanie krajiny. Medzi základné postoje permakultúry patrí spolupráca s prírodou a snaha o maximálny úžitok pri minimálnom úsilí.

Princípy PK dizajnu:
1.) Relatívne umiestnenie (prvky na správnom mieste, užitočné prepojenia),
2.) Viacfunkčnosť prvkov (každý prvok má viac funkcií),
3.) Mnohonásobnosť zdrojov (pre každú funkciu viac zdrojov),
4.) recyklovanie energie (spomalenie entropie),
5.) Biologické zdroje, kategórie a hierarchia použitia zdrojov,
6.) Energeticky úsporné plánovanie,
7.) Primerané technológie,
8.) Sukcesia, stohovanie,
9.) Diverzita,
10.) Okrajové efekty, prírodné vzory,
11.) Malé intenzívne systémy,
12.) Postoj.

Typické prvky permakultúrnej záhrady sú:
Zvieratá: sliepky, kozy, dobytok,…
Rastliny: zelenina, ovocie, bylinky, jedlá "burina", ovocné stromy, kríky,…
Štruktúry: stavby (so skleníkom/zimnou záhradou), treláže, jazierka,…

Záhrada pri dome
Záhrada by mala začať bezprostredne pri vstupných dverách do domu. Keďže toto miesto navštevujeme najčastejšie, umiestniť sem treba rastliny alebo zvieratá dennej starostlivosti. Veľkosť závisí od činnosti majiteľa - pokiaľ sa zaoberá vo väčšej miere pestovaním a/alebo chovom, je táto zóna dosť veľká.
Záhrada by mala byť plne mulčovaná, s rôznymi typmi záhonov (široké, úzke, zvýšené,…). Zvyčajne nechýba bylinková špirála s miniatúrnym jazierkom. Niektoré funkcie domu sa presúvajú von (napr. sedenie na terase), preto sa tieto funkcie spájajú s pergolami alebo trelážami napr. s viničom. V niektorých prípadoch je potrebné okolo záhradky zriadiť ochranný plot, ktorý slúži tiež na popínanie rastlín.

Odkazy:
http://www.ekozahrady.com/rostliny.htm
http://stareodrudy.org
http://www.plantanaturalis.com
http://gengel.webzdarma.cz


Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License