Naša vízia
motyl2.jpg

Bolo by nanajvýš nesprávne zavrhnúť utopické predstavy ako číri ideál, neuskutočniteľný prelud. Redukovať ich len na literárny útvar znamená podceniť ich častý výskyt na rôznych úrovniach všetkých kultúr. Nech sú vyjadrené akokoľvek, vždy prinášajú kritiku nedostatkov a obmedzení spoločnosti a návrh na ich odstránenie. (Paul Sears, Utopia and the Living Landscape, 1965)

Čo nás spája
Pochopenie súvislostí a z toho plynúci etický prístup k okoliu vedúci k trvale udržateľnému životu na planéte Zem. Snaha o posun nášho života v meste smerom k harmónii s prírodou a ľuďmi. Cítime sa zodpovední za naše prostredie, za ekologickú stopu, ktorú za sebou zanechávame - naším cieľom je túto záťaž znižovať.


Ako to chceme dosiahnuť
Spájaním ľudí podobných názorov a priorít vytvárame skupinu aktívne smerujúcu k vybudovaniu ekologicky zodpovednej osady v okolí Bratislavy. Pri jej tvorbe použijeme overené postupy našich rodičov a ich predkov, pokúsime sa využiť skúsenosti fungujúcich spoločenstiev a komunít. Chceme aplikovať pochopené súvislosti z pozorovania prírodných a prirodzených systémov. Naša snaha by mala viesť k vytvoreniu prostredia vhodného na plnohodnotný život človeka s minimalizovaným negatívnym vplyvom na svoje okolie. Máme chuť zhodnocovať overené, vyskúšať nové veci, aplikovať vlastné nápady, rozvíjať kreativitu. Sme zvedaví, nakoľko by mestské spoločenstvo mohlo byť udržateľné a sebestačné. Pracujeme v kolektíve, ale ceníme si jedinečnosť a slobodu každej bytosti.


Prečo spoločne a nie individuálne
Vzájomnou komunikáciou hľadáme riešenia. Hľadáme to, čo nás spája, učíme sa počúvať, pozorovať, akceptovať… Objavujeme v sebe silu, ktorá nám umožňuje uskutočniť jedinečné riešenia. Učíme sa byť si oporou navzájom, spolupráca nám pomáha prekonávať prekážky.


Prečo pri Bratislave
Niektorí z nás v Bratislave vyrastajú od detstva, niektorí sem prišli študovať a potom tu už zostali. Máme tu kamarátov, rodiny, zamestnanie, naše deti chodia v Bratislave do škôl, škôlok. Využívame kultúrne možnosti ktoré nám mesto dáva - chodíme na koncerty, výstavy, do divadla, do kina. Vidíme veľa negatívneho v súčasnom mestskom štýle života, a chceme svoj život výrazne zmeniť. Uvedomujeme si že takáto zmena je ťažká… a dostupnosť mesta by ju mohla uľahčiť, umožniť plynulý prechod.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License