Úvod
stena01.jpg

Človek by si mav celkom skromne povedat: až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete budem račej čudovat, jako svet menyt. Pri čudováný totyž nelítajú trísky a nekapú ryby, rastú stromy a padá snah… a šecko je na svojom míste a v porádku, jako tedy, ked je na jar naozaj jar, v lete leto, na jablony jabĺčko, na človekovi hlava a v človekovi srcco. (Stanislav Štepka)Táto stránka vznikla pred pár rokmi. Stretlo sa vtedy zopár ľudí - paštekárov :), ktorí zistili, že majú podobné predstavy ako žiť krajšie, plnohodnotnejšie a čistejšie… aj v meste. Aj v Bratislave. A postupne sa tie predstavy zreálňovali, zhmotňovali. A z toho kvasenia a bublania snov a utópií sa postupne vynorila Olšinka.

Olšinka… sme len na začiatku cesty, ale už po nej kráčame :). Nevieme kam tá cesta vedie, nevieme či je dôležitejší cieľ, alebo tá cesta. Veľa toho nevieme. Ale baví nás kráčať…

Olšinka už funguje viac-menej samostatne, na stránke http://www.olsinka.eu a na vlastnej emailovej konferencii. Olšinka je ale len jednou časťou tohto príbehu. Táto stránka by mohla pokračovať ďalej ako miesto spájajúce ľudí z Bratislavy (a okolia), ktorí sa chcú posúvať smerom k ekologicky zodpovednejšiemu životu. A možno tu už čoskoro vykvasí nejaká ďalšia partia ľudí, ktorá pôjde svojou cestou k vytvoreniu ekosídliska, alebo ekoosady.

S touto stránkou je priamo zviazané emailové distribučné fórum ks.tenegnahc.tsil|ab-oksildisoke#ks.tenegnahc.tsil|ab-oksildisoke. Radi Vás do tohto zoznamu pridáme.

za Olšinkáčov,
Peter Horák.
Súčasný stav životného prostredia a spoločnosti úzko súvisí so spôsobom nášho každodenného života. Je možné zaujať pasívny prístup a prijať názor, že ide o nevyhnutný dôsledok pokroku ľudstva. Druhou možnosťou je zmeniť svoj vlastný životný štýl, determinovaný vo veľkej miere spôsobom bývania. V klasických mestských sídliskách sú ľudia zviazaní štandardnými pravidlami "fungovania" spotrebnej spoločnosti. Novodobá prímestská výstavba v satelitoch okolo Bratislavy je koncipovaná tým istým spôsobom (s ešte horším vplyvom na prírodu). Riešením overeným už na mnohých miestach sveta je bývanie v ekosídlisku.


Čo je ekosídlisko/ekoosada
Ekosídlisko/ekoosada (nem. Ökosiedlung) je časť mesta alebo dediny, zvyčajne ucelené územie, spĺňajúce ekologické kritériá. Patrí medzi ne efektívny energetický štandard domov (nízkoenergetické resp. pasívne domy) s regionálnym využitím obnoviteľných energetických zdrojov, vysoký podiel zelene, spoločne využívané plochy, alternatívny dopravný koncept (napr. zóna bez áut). Obyvatelia ekosídlisk tvoria skupinu ľudí vyznavajúcich spoločné životné hodnoty, čo často vedie k nadštandardným susedským vzťahom alebo k vzniku komunity.

Ekodedina (nem. Ökodorf) s charakterom bežnej vidieckej zástavby sa vyznačuje okrem splnenia požiadaviek pre ekosídlisko/ekoosadu aj požiadavkou integrácie čo najviac oblastí života na princípoch trvalej udržateľnosti, akými sú výroba/služby, vzdelávanie, či sociálne zabezpečenie. Ide o nové koncepty na „zelenej lúke“ (Keimblatt (AT), znovuosídlenie zaniknutých obcí (Sieben Linden (DE), Gyürüfu (HU) alebo o postupnú premenu „bežnej“ obce (Hostětín (CZ)).
Rýchla orientácia:
čo práve riešime: http://ekosidlisko.wikidot.com/aktualne
grafické zobrazenie našich cieľov a priorít: http://ekosidlisko.wdfiles.com/local--files/stanovy/poslanie-ciele_ver4e.jpg
novinky na stránkach, zmeny: http://ekosidlisko.wikidot.com/upravy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License