Stanovy (spoločenstvo pre vlastníctvo pôdy)

Dôležité pojmy, definícia:

prečo jeden člen = jeden hlas?
spôsob rozhodovania v obchodných spoločnostiach je tradične viazaný na výšku obchodného podielu (čím väčší podiel, tým viac hlasov). Naproti tomu napr. v bytových družstvách má každý člen rovnaké rozhodovacie právo. Náš prípad sa viac podobá na bytové družstvo - každý obyvateľ má rovnaké právo (a povinnosti) na rozhodovanie o budúcom smerovaní osady.

prečo rozhodovanie konsenzom? (100% súhlas)
klasický spôsob demokratického rozhodovania nadpolovičnou väčšinou vedie k situáciám kedy je menšina (niekedy až takmer polovica) "prevalcovaná" názorom väčšiny. Myslíme si že na také niečo v našom prípade nemáme nárok - spoločne chceme riešiť veci na ktorých sa zhodneme všetci. Záležitosti ktoré nebudú akceptovateľné pre niektorých z nás ani po intenzívnej diskusii radšej necháme "plávať" akokeby sme ich mali presadzovať nasilu.

prečo je pri treťom hlasovaní už len 90% súhlas?
veríme že dokážeme dosiahnuť konsenzus pri dôležitých otázkach. Môže sa však stať že z niekoho z nás sa stane časom "sabotér", alebo sa k nám sabotér dostane nepriamo (napr. dedením alebo svatbou). Pre tento krajný prípad potrebujeme poistku, čiže spôsob ako sabotéra prehlasovať. Táto poistka by mala byť chápaná ako krajná možnosť, niečo čo by v ideálnom prípade nemalo byť nikdy využité.

Poznámky:

  • Zhromaždenie členov (skratka Zhrč :-)) je jediným orgánom združenia.
  • Predsedníctvo by malo byť rotujúce medzi jednotlivými členmi (možno rok po roku).
  • Evidencia mimoriadnych členských príspevkov - nebude to v stanovách, ale vo vnútorných smerniciach.
  • dva typy členských príspevkov = riadne a mimoriadne. Riadne sú na bežnú činnosť spoločenstva (pošta, dane, …), mimoriadne sú použiteľné výlučne na investície na nákup pôdy alebo investície zvyšujúce hodnotu už užívanej pôdy (nákup stromov, realizácia oplotenia, atď).
  • Vnútorné smernice spoločenstva (toto by bolo vhodné poľudštiť) sú súborom prijatých uznesení.

- Hlasovanie Zhromaždenia členov - hlas majú len členovia s riadne splatenými členskými príspevkami (áno, nie??? toto si ešte musíme premyslieť)
- Ostatné orgány (okrem Zhromaždenia členov) len s minimálnymi právomocami – predseda a podpredseda sú len "bábiky" ktoré dokážu podpísať max. nejakú párkorunovú faktúru týkajúcu sa bežnej prevádzky, ale o podstatných veciach by vždy malo rozhodovať Zhromaždenie členov.

grafické zobrazenie poslania a cieľov spoločenstva: http://ekosidlisko.wdfiles.com/local--files/stanovy/poslanie-ciele_ver4e.jpg
stanovy P.S. Olšinka:
http://ekosidlisko.wdfiles.com/local--files/stanovy/PS_Olsinka_stanovy-male2.pdf
stanovy-obrazok-maly.jpg

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License