Pridajte sa...
listy3.jpg

Akákoľvek zmena k lepšiemu je možná len vtedy, ak ju začne žiť najskôr každý sám. V tom spočíva veľká sila a nová nádej. Nikto Vám v takom čine nemôže brániť. Takíto ľudia budú príkladom svojmu okoliu, ostrovčekom pozitívnej deviácie. Motiváciou je úcta a zodpovednosť voči našej matke, Zemi (Jan Keller, Až na dno blahobytu)

Pracovný tím, Potenciálni budúci obyvatelia

Momentálne sa nachádzame v štádiu zostavovania základného tímu - ľudí ktorí majú o projekt silný záujem a chcú sa podielať na tvorbe základných princípov, hodnôt a pravidiel pre vznikajúce spoločenstvo. Budeme radi, ak nás bude viac. Byť súčasťou základného tímu nemusí byť zviazané s osobným záujmom v sídlisku/osade bývať - možno len máte chuť vyskúšať si účasť na tomto dobrodružstve :)

Pomocné ruky

Ak nemáte energiu alebo príležitosť aktívne sa zapájať, ale hodnotovo je Vám náš projekt blízky, pridajte sa k našim "pomocným rukám" - budeme Vás radi informovať o novinkách, stretnutiach, atď.

Napíšte nám email alebo nám zavolajte…http://ekosidlisko.wikidot.com/kontakt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License