Odpady
listy09.jpg

Moderné mestá hltajú bohaté zdroje a tvoria obrovské množstvá odpadu - sú závislé na cudzích zdrojoch ako paraziti. Priestor takto spotrebovaný sa nazýva ekologická stopa (v prípade Londýna sa tento priestor rovná celej Veľkej Británii). Život v meste zakrýva spojitosť medzi príčinou a následkom. Zásobovanie, energie a produkcia odpadu fungujú v globálnych cykloch, ktoré sú mimo dosah nášho vedomia. V minulosti sa ľudské sídla riadili pomocou lokálnej odozvy - ich ekologická stopa len čiastočne presahovala veľkosť obydlenej plochy (voľne podľa: Christopher Day, Duch a místo)

Kompostovací záchod
Kompostovací záchod je ideálne ekologické zariadenie na premenu domáceho organického odpadu na kvalitné hnojivo bez spotreby akejkoľvek vody. Má však osobitné nároky na prevádzku, hygienu a priestor, preto je vhodné v rodinných domoch alebo pri nízkopodlažnej zástavbe. Nevýhodou sú vyššie investičné náklady, naopak počas prevádzky sú náklady na chod minimálne. Okrem organického odpadu je potrebné dodávanie pilín alebo iného celulózového materiálu na optimálny priebeh kompostovacieho procesu. Rozhodnutie pre kompostovací alebo splachovací záchod s dažďovou vodou bude individuálne podľa priania rodin.

Čističky odpadových vôd
Rastlinné čistiarne pri čistení odpadových vôd využívajú procesy prebiehajúce v prirodzených mokradiach. Biologické koreňové čističky majú nízke prevádzkové náklady a rýchlu návratovosť investícií. Koreňová čistička pre 4-6 osôb potrebuje asi 18 metrov štvorcových, investičné náklady približne 40.000 Sk.
Koreňová čistička bude vítaná ale pravdepodobne aj nevyhnutná súčasť sídliska.

http://www.korenovecisticky.sk
http://www.ekoprodukt.sk/dom/korenova-cisticka)
http://www.antar.sk/DaB/new-cl-5-08/28.htm - DOM a BYT, číslo 5-2008: stručné porovnanie investičných a prevádzkových nákladov rôznych spôsobov COV, výhody a nevýhody

Biologický odpad, kompostovanie
Lokálne kompostovisko (v prípade nepoužitia spoločného kompostovacieho zásobníka s kompostovacím záchodom) je optimálnym riešením pre premenu biologického odpadu z kuchyne na cennú surovinu. Či bude ku každému domu alebo jedno pre všetky zavisí od konkrétnej situácie. Hrubý odpad zo záhrady sa nebude kompostovať, ale bude používaný ako mulč.

http://www.priateliazeme.sk/spz/?q=sk/informacie/biologicky-odpad

Triedený zber odpadu, recyklácia
Budeme sa snažiť o minimalizáciu odpadu a znovupoužitie. Uvažujeme zapojiť sa do miestneho systému pre triedený zber odpadov (plasty, papier, sklo, mix).


Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License