Lokalita, pozemok

Aký veľký pozemok potrebujeme?
Na pozemok s bežne veľkým izolovaným RD so záhradou, na ktorej sa dá dopestovať relatívne dosť zeleniny a ovocia, je možné uvažovať 8-10 árov. Ak by išlo o radovku alebo úsporné radenie domov, plocha sa môže znížiť aj na 6 árov.
Samozrejme je potrebné k tomu pripočítať spoločné plochy a plochy komunikácií.
S poľnohospodárskou plochou, ktorej časť sa preklasifikuje na stavebný pozemok, je možné uvažovať len v tom prípade, ak bude preukázaný súlad výstavby s funkciou pozemku, to znamená, že by dom musel plniť doplnkovú funkciu k poľnohospodárskej činnosti. Pozemok by musel byť samozrejme dostatočne veľký (cca 0,5-1 ha) a obhospodarovaný majiteľmi v rozsahu minimálne "polovičného úväzku".

Aké inžinerske siete potrebujeme?
- elektrika: pripojenie cez ZSE, pripadne aj využitie lokálnych zdrojov (veterná turbína, fotovoltaika),
- pitná voda: vlastné studne… prípadne obecný vodovod, ak by bol v dobrom dosahu,
- kanalizácia: vlastná koreňová čistička (spoločná alebo jednotlivo),
- telefón, internet: pripojenie na lokálnu sieť, ak bude v dobrom dosahu, alebo bezdrôtovo,
- plyn: nie, na zváženie iba ak by bol priamo v dosahu,
- cesty: optimálne spevnená prístupová komunikácia, zvyšok nízkonákladové a ekologicky "čisté".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License