Kódex

Prečo potrebujeme pravidlá?
Rozhodli sme sa ísť troška netradičnou formou rozhodovania v skupine = cieľ je dosiahnutie konsenzu vo všetkých podstatných otázkach (priama demokracia a eliminácia "diktatúry väčšiny").

Takéto partnerstvo si vyžaduje osobnostne zrelé a nekonfliktné vzťahy. Keďže naša skupina sa len vytvára, potrebujeme stanoviť nejaký základný rámec ktorý by nám pomohol s tvorbou pravidiel a ich prehľadnou dokumentáciou.

Jedným z hlavných bodov nášho projektu je dosiahnutie stavu harmónie – s prírodou aj s ľuďmi. Každý z nás je odlišný, ale väčšina z nás má silný vzťah k slobode a samostatnosti. Naše povahy a osobnosti sú dosť vyhranené (vekom aj spoločnosťou) – miera tolerancie je rozdielna. Teraz sa učíme intenzívnejšie pozorovať, počúvať, chápať a akceptovať ostatných.

Väčšina konfliktov vzniká kvôli rozdielnemu chápaniu „zrejmých“ alebo podcenených pravidiel v bežnej komunikácii – napr. „mám/nemám odpovedať na niektoré maily? Ktoré informácie musia byť doručené všetkým?“. Rovnako dôvera v skupine vznikne len na základe dohody o tom, ako sa zachovajú jednotlivci pri podstatných udalostiach alebo skutočnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť v živote našej partie – ako napr. „ako sa môže pridať ku skupine nový člen… alebo… čo ak nebudem mať čas stretávať sa so skupinou ani raz za mesiac?“ Jednoducho - je dobré dohodnúť si svoje práva a povinnosti, aby druhí vedeli, čo môžu odo mňa čakať a čo nie. Tekéto pravidlá zhrnieme ako náš Kódex.

Tieto pravidlá si určíme všetci spoločnou dohodou, ako odpovede na zásadné otázky navrhnuté v osnove. Pôjde o živý dokument, ktorý sa môže meniť. Predbežne budeme zbierať tu na webe offline komentáre a odpovede. Finálne však silne navrhujeme stretnúť sa osobne ako celá skupina a prejsť si všetky otázky, vypočuť názory a spraviť prvú verziu.


Návrh štruktúry Kódexu

Etika a základné postoje

1. Konám a riadim sa primárne svojim vlastným úsudkom - som primárne nezávislý od názoru druhých. [Peter: suhlasim, ale ta druha cast zvadza na take "mam v paži ostatných…" a to sa mi nezdá. možno by som tam tú druhú časť nedával. Naše správanie upravujeme na základe interakcie s okolím, na základe spätnej väzby od okolia]
2. Len ja sám mám právo posudzovať seba a zhodnotiť čo je pre mňa dobré a čo nie. [Peter: toto sa mi zase zdá príliš "mám-vás-všetkých-na-háku-ovité". Myslím si že je prirodzené že ľudia hodnotia okolie, posudzujú všetko na základe svojich morálnych hodnôt… do toho spadá aj hodnotenie ostatných ľudí. Čo má tá formulácia garantovať? že ma nikto nebude ohovárať v krčme? ajtak bude, tomu sa nevyhneme… ak to má garantovať právo vlastnej cesty, tak to je už dostatočne obsiahnuté v prvom bode, či nie? ]
3. Moja sloboda končí tam, kde začínam priamo obmedzovať slobodu druhých. [Peter: súhlasím]
4. Mám právo povedať nie a neviem. [Peter: súhlasím]
5. Mám právo zmeniť názor.[Peter: súhlasím, ale doplnil by som že túto zmenu by bolo dobré odkomunikovať a vysvetliť skupine - ak sa ich to týka]
6. Mám právo sa mýliť. [Peter: súhlasím, spojil by som s bodom 4.]
7. Môžem povedať „nechce sa mi“? Kedy nie? [Peter: súhlasím. PS Olšinka nerieši nič iné ako spoločné vlastníctvo pôdy… v rámci tohto PSO by sa nemali riešiť žiadne aktivity… alebo len minimum]
8. Mám právo nedať vysvetlenie? Na ktoré veci? [Peter: myslím si že konsenzus si priamo vyžaduje že sa ľudia navzájom snažia vysvetliť svoje postoje, a pochopiť sa navzájom. Nedať vysvetlenie by som považoval za akceptovateľné v otázkach ktoré sú príliš osobné, alebo nijako nezasahujú do sféry ktorú má PSO riešiť…]
9. Ako sa zachovať, ak nemôžem splniť čo som sľúbil/mal za úlohu? [Peter: oznámiť to ostatným, čo najskôr]
10. Čo ak poruším niektoré pravidlá alebo záväzky? Ktoré sú vážne a mierne porušenia pravidiel? [Peter: zatial nemame definovanych prilis vela zavazkov a pravidiel = ale ich porusenie by malo byt osetrene vo vnutornych smerniciach = napr. nezaplatenie clenskeho prispevku vcas]
11. Ako a kto môže rozhodnúť o konsekvenciách porušenia sľubov/záväzkov? [Peter: Zhromazdenie clenov, s vynatim previnilca?]
12. Aké budú konsekvencie? [Peter: toto by som spojil s predchadzajucim bodom]

13. Sme si všetci rovní, v základných právach aj povinnostiach? [Peter: ANO]
14. Všetci sme v projekte naplno a plnohodnotne, za akých podmienok?
15. Ako budeme tvoriť a meniť tieto pravidlá?
16. Chceme sa navzájom hodnotiť alebo dávať spätnú väzbu? Máme právo hodnotiť povahy a osoby alebo len vyjadriť svoje vnemy? Chceme hodnotiť ľudí alebo radšej vzťahy?
17. Ako chceme rozvíjať dôveru a naše vzťahy ako skupina?
18. Čo môžeme prezradiť a čo nie smerom von? Ako nakladať s údajmi o pozemku/majiteľoch?
19. Môžeme si navzájom nadávať alebo robiť posmech?
20. Čo je agresívne správanie? Ako sa vtedy zachovať?
21. Sú požiadavky aj na nejaké správanie mimo skupiny? Sú niektoré aktivity neprípustné?

Základné definície

1. Čo chceme dosiahnuť, dokedy? Kto je v skupine?
2. Aké sú podmienky vstupu do projektu?
3. Aké sú role v projekte?
4. Aká je štruktúra teraz? Aká bude neskôr?
5. Aké sú povinnosti a práva v jednotlivých roliach?
6. Ako sa rozhoduje v projekte o dôležitých otázkach?
7. Aké sú odmeny za prácu? Musíme všetci pracovať? Ako sa to zhodnocuje/diferencuje? Koľko môžeme/musíme pracovať na projekte? Ako s nákladmi?
8. Sú nejaké obmedzenia vstupu – vek, páry, vyznanie, motivácia, kapitál? Čo ak niekto nemá dostatočný kapitál? Dokedy a za koľko môže vstúpiť do projektu?
9. Aké sú závislosti projektu – čo všetko nás ovplyvňuje?
10. Aké sú riziká spojené so vstupom do projektu?
11. Ako sa dá vystúpiť z projektu? Dá sa vylúčiť z projektu?

Stretávanie sa

1. Pravidelné stretnutia: kedy, kde, ako často, ako dlho, kto všetko, kto pozýva, mailom aj mobilom, kto navrhuje program?
2. Nepravidelné ad-hoc stretnutia: kto a ako môže navrhnúť, aké sú podmienky, kedy, kde, ako často, ako dlho, kto všetko, kto pozýva?
Kto a ako casto sa zucastnuje stretnuti?
3. Obhliadky, rokovania s majiteľmi
Kto všetko musí/ môže vidieť pozemok? Ako nakladať s údajmi? Ako sa rozhodneme, ktorý je správny pozemok? Ako budeme rokovať s majiteľom?

Komunikácia

1. Kedy mail/mobil – kedy na skupinu/kedy individuálne?
2. Kde a aké kontaktné údaje máme? Chceme mať kalendáre?
3. Kto a prečo je v skupine ekoosada-priprava? Ako často sa updatuje? Môžu sa
4. udia znovu pridať? Vyzveme ich pravidelne?
5. Kto je v skupine ekoosada-ba? Co sa tam komunikuje? Ako často?
6. Ako často treba čítať maily? Koľko mailov môže byt v jednom vlákne?
7. Musím čítať/odpovedať na všetky maily?
8. Kedy a ako sa môže ukončiť nejaký rozhovor/téma?
9. Ktoré maily a ako označiť, že treba spracovať všetkými?
10. Čo ak sa nezapojím do diskusie – mam dať vedieť aj tak?
11. Zahrnúť vždy pôvodnú správu? Robiť sumár - Po koľkých mailoch?
12. Ako budeme riešiť sporné otázky? Budeme hlasovať? Ako technicky dosiahneme konsenzus?

Dokumentácia

1. Web – wiki – kto ho tvorí? Je povinne zúčastniť sa na tvorbe?
2. Aké dokumenty bude treba vytvoriť? Kto bude vlastník/editor? Ako sa budú tvoriť – wiki? Word? Kto a ako robí/review?
3. Kto má/môže mať konto na úpravu?
4. Čo sa môže zmazať? Kto a ako môže zamietnuť zmeny?
5. Máme komentovať vlastné zmeny v cudzom texte? Musím sa vždy spýtať autora „je to OK“?

Práca s úlohami

1. Ako sa prideľujú úlohy?
2. Ako sa evidujú/kontrolujú úlohy?
3. Kto všetko pracuje na aktívnych úlohách?
4. Čo ak niekto nepracuje na žiadnych úlohách?


Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License