Doprava

Jednoduché dopravné spojenie do Bratislavy (prípadne aj do okresného mesta) bude dôležité pre bezproblémové dochádzanie - za prácou, vzdelaním (stredné, vysoké školy), či nákupmi v ekoobchode.

Verejná doprava
Predpokladáme že vlakové spojenia v okolí Bratislavy sa budú časom zlepšovať, a budú integrované do mestskej dopravy podľa vzoru klasických európskych metropol. Výhodou vlakového spojenia je nezávislosť na preťažených príjazdových komunikáciách a dobrá dostupnosť celého mesta z hlavnej stanice. Podmienkou výberu lokality aj konkrétneho pozemku ekosídliska je blízkosť vlakovej stanice.

Príjazdové komunikácie, parkovanie
Bežne sa ekosídliská riešia formou zón bez áut (za splnenia podmienky, že po chodníkoch vo vnútri sídliska môžu prísť hasiči a sanitka). Autá sú odparkované na okraji, prípadne majú na parkoviskách aj striešku proti dažďu a snehu. Toto riešenie zaručuje vyššiu bezpečnosť pohybu peších, hrajúcich sa detí,vyššiu kvalitu priestoru ulice (bez exhalátov a hluku a tým väčšiu atraktivitu tráviť voľný čas vonku na verejných priestranstvách). Nemenej dôležité je posolstvo pre iných - vzdanie sa pohľadu na auto ako ďalšieho člena rodiny.

Chodníky a cyklistické trasy
Ekosídlisko bude prepojené na existujúce chodníky, prípadne cyklistické trasy v okolí. Vzhľadom na veľkosť sídliska bude potrebné riesiť vnútroareálové chodníky, prípadne aj cestičky pre cyklistov. Samozrejmosťou budú bezpečné priestory pre odkladanie bicyklov.


Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License