Pernek

Postupne sme prebrali rôzne lokality, až sme sa zhodli na západnej strane Karpát, kedže väčšine z nás robí dobre blízkosť kopcov :-)
Pernek a Kuchyňa sú relatívne blízko pri Bratislave, ale už majú kľudnú atmosféru, necítiť tam už tak silne vplyv mesta ako povedzme v Stupave.

Kúpili sme prvý 1 hektárový pozemok… je to len začiatok, aké sú možnosti vývoja?
http://ekosidlisko.wdfiles.com/local--files/pernek/mozne_varianty.jpg

mozne_varianty-small.JPG

červenou čiarou sú vyznačené pesimistické varianty, zelenou pozitívne.
možné výsledné konfigurácie sú vyfarbené nažlto a sú očíslované.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License