Na čom práve pracujeme, čo riešime?
krajina4.jpg

Konsenzus je skupinové rozhodnutie, ktoré nemusia všetci členovia skupiny považovať za najlepšie, ale s ktorým dokážu všetci žiť, podporiť ho a zhodnúť sa na jeho dodržiavaní. Ku konsenzu sa nedospeje hlasovaním, ale zodpovednou diskusiou - postupom pri ktorom majú všetci zúčastnení pocit rovného dielu pozornosti, moci aj zodpovednosti (M. Scott Peck, A World Waiting to Be Born - Civility Rediscovered, 1994)


Administratívne usporiadanie, vzťahy
Pripravujeme základné princípy pre fungovanie, rozdelenie jednotlivých aktivít a funkcií medzi rôzne združenia na dosiahnutie čo najvyššej istoty a dlhodobej stability pri vlastníctve pozemku a zaistenie flexibility a "akčnosti" pri iných potrebách. Základná schéma je zhrnutá tu: http://ekosidlisko.wdfiles.com/local--files/aktualne/zdruzenie.jpg

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License